Lustrum Commissie (LuCie)

Eens in de vijf jaar wordt de LuCie opgericht. Haar doel: het organiseren van een mooie lustrumweek, waarin de verjaardag van U.C. Face Off centraal staat. Het volgende lustrum vindt plaats in januari 2018!

Je kunt de LuCie bereiken op het volgende emailadres: l.ucfaceoff@gmail.com