Lustrum Commissie (LuCie)

Eens in de vijf jaar wordt de LuCie opgericht. Haar doel: het organiseren van een mooie lustrumweek, waarin de verjaardag van U.C. Face Off centraal staat.

U.C. Face Off is opgericht in 1998. Het volgende lustrum vindt dus plaats in januari 2023!

Je kunt de LuCie bereiken op het volgende emailadres: l.ucfaceoff@gmail.com