Privacy

May 27, 2021

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
U.C. Face Off kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van U.C. Face Off, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan U.C. Face Off verstrekt. U.C. Face Off kan de volgende persoonsgegevens verwerken (afhankelijk van welk contactformulier u ingevuld heeft):
– Uw voor- en achternaam
– Uw geboortedatum
– Uw adresgegevens
– Uw e-mailadres
– Uw telefoonnummer en telefoonnummer bij nood
– Uw RUG-/HG-nummer
– Uw bankrekeningnummer
– Uw IP-adres

WAAROM U.C. FACE OFF GEGEVENS NODIG HEEFT
U.C. Face Off verwerkt uw persoonsgegevens om u in te kunnen schrijven in de ledenlijst, contact met u op te kunnen nemen in verband met trainingen en activiteiten, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan U.C. Face Off uw persoonsgegevens gebruiken voor het afhandelen van overige dienstverlening als het innen van contributie en het controleren van de ledenlijst bij de Aclo.

HOE LANG U.C. FACE OFF GEGEVENS BEWAART
U.C. Face Off bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
U.C. Face Off verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van U.C. Face Off worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. U.C. Face Off gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
U.C. Face Off maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan U.C. Face Off te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U.C. Face Off heeft hier geen invloed op.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bestuur@ucfaceoff.nl. U.C. Face Off zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
U.C. Face Off neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van U.C. Face Off maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door U.C. Face Off verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met U.C. Face Off op via bestuur@ucfaceoff.nl. Www.ucfaceoff.nl is een website van U.C. Face Off. U.C. Face Off is als volgt te bereiken:
Adres: Blauwborgje 16, 9748 AC te Groningen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 02063291
E-mailadres: bestuur@ucfaceoff.nl